SCB จับมือ SCBLIFE เปิดตัวประกันน้องใหม่หวังเป็นหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณ

SCB จับมือ SCBLIFE เปิดตัว “ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60” ให้เงินก้อนโตกับลูกค้าถึง 2 ก้อน เมื่ออายุครบ 60 ปี และเมื่อครบอายุสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้ตัวเองในวัยเกษียณ และยังสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว สมัครได้แล้วตั้งแต่อายุ 1 วัน - 50 ปี ที่ธ.ไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ร่วมกับ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE เปิดตัวประกันใหม่ต่อเนื่อง ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60″ แผนประกันชีวิตล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า นำเสนอจุดขายที่แตกต่าง เพราะให้เงินก้อนโตกับลูกค้าถึง 2 ก้อน เมื่ออายุครบ 60 ปี และเมื่อครบอายุสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้ตัวเองในวัยเกษียณ และยังสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์เรื่องความคุ้มครองที่สูงตั้งแต่วันแรกต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี ตามแนวโน้มอายุเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมัครทำประกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่อายุ 1 วัน-50 ปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง 1,200 สาขาทั่วประเทศ

นายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด SCBLIFE เปิดเผยว่า บริษัทและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดำเนินงานด้านการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมมุ่งตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย บริษัทจึงได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปีที่ให้การดูแลสร้างหลักประกันชีวิตแก่ลูกค้าชาวไทย มาร่วมผสานกับประสบการณ์ของธนาคารด้านความเข้าใจและการบริการลูกค้ามายาวนานในการศึกษาวิจัยลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ล่าสุด พบว่า ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของลูกค้ากลุ่มที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้น มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความคุ้มครองครอบครัวเป็นหลัก แต่ยังคงต้องการผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินก้อนเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับตนเองยามเกษียณด้วย จึงเป็นที่มาของการออกแบบประกันน้องใหม่ “ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60″ ซึ่งเป็นแบบประกันที่โดดเด่นด้วยการตอบโจทย์ความต้องการทั้ง 2 ด้าน เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าถึง 2 ต่อ

นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ Wealth ของ SCB กล่าวว่า ธนาคาร และ SCBLIFE ได้เริ่มต้นแนวคิดประกันเพราะคุ้ม ตั้งแต่ช่วงต้นปี 59 ภายใต้ผลิตภัณฑ์ ประกันเพราะคุ้ม ชดเชย 2 เท่า สำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวความคุ้มค่าที่ให้เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลสูงสุดถึงวันละ 10,000 บาท และหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องด้วยอุบัติเหตุ รับเพิ่มเป็น 2 เท่า สูงสุดถึง 20,000 บาทต่อวันซึ่งหาได้ยากในตลาด

สำหรับครั้งนี้ได้สานต่อแนวคิดดังกล่าวเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้า โดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60″ที่นำเสนอจุดขายที่แตกต่างจากตลาด เพราะมีเงินก้อนโตให้ลูกค้าถึง 2 ครั้ง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการความคุ้มครองสูงตั้งแต่วันแรกเพื่อสามารถปกป้องครอบครัวได้ทันที และยังต้องการเตรียมพร้อมสำหรับตัวเองยามเกษียณในอนาคตอีกด้วย โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองชีวิต จนถึงอายุ 80 ปี สูงสุดถึง 5 เท่า และยังมีเงินก้อนให้ใช้จ่ายเมื่ออายุ 60 ปี ก่อนจะได้รับเงินก้อนอีกครั้งเมื่ออายุครบ 80 ปี

สำหรับ “ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60″ คุ้มครองคนรัก คุ้มค่าสำหรับคุณ มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดจำนวน 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

คำค้น