EMC เตรียมจ่ายเงินค่าซื้อหุ้น “อิมพีเรียลแลนด์” มูลค่า 278.80 ลบ.ในเดือนนี้

EMC เตรียมจ่ายเงินค่าซื้อหุ้น "อิมพีเรียลแลนด์" ในโครงการ “Station One @ China Town” มูลค่า 278.80 ลบ. ภายในเดือนต.ค.นี้

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC ระบุว่า ความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้นบริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด (IMP) จาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ซึ่งทำให้บริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สินของ IMP คือ โครงการ Station One @ China Town นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้ (5 ต.ค.) อนุมัติให้ชำระเงินค่าซื้อหุ้นดังกล่าวจำนวน 278.80 ล้านบาทภายในเดือนต.ค.59

โดยจะชำระค่าซื้อหุ้น IMP จำนวน 134.80 ล้านบาท เป็นเช็ค ขณะที่การชำระค่าสิทธิเรียกร้องภาระหนี้และดอกเบี้ย จำนวน 144 ล้านบาท จะชำระในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 36 ล้านบาท จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ กำหนดชำระ 30 วัน หลังชำระค่าซื้อหุ้น IMP ,กำหนดชำระ 60 วัน หลังชำระค่าซื้อหุ้น IMP , กำหนดชำระ 90 วัน หลังชำระค่าซื้อหุ้น IMP และกำหนดชำระ 120 วัน หลังชำระค่าซื้อหุ้น IMP 

คำค้น