“สหกลอิควิปเมนท์” จ่อเซ็นอันเดอร์ไรท์ 13 ต.ค.นี้ เข้าเทรด SET ปลายต.ค.59

“สหกลอิควิปเมนท์” หรือ SQ ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจรรายแรกของไทย จ่อเซ็นอันเดอร์ไรท์ 13 ต.ค.นี้ เข้าเทรด SET ปลายต.ค.59โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทสหกลอิควิปเมนท์ (มหาชน) หรือ SQ เปิดเผยว่า ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ SQ จำนวนไม่เกิน 380 ล้านหุ้น

โดยมีบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ได้แก่ บล.ไทยพาณิชย์ และบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 บริษัท ได้แก่ บล.เคที ซีมิโก้ ,บล.ฟินันเซีย ไซรัส และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยคาดว่าจะเซ็นอันเดอร์ไรท์ได้วันที่ 13 ต.ค. และจะเปิดจองซื้อหุ้น IPO ได้ประมาณกลางเดือนต.ค.นี้ และเข้าเทรด SET ภายในปลายเดือนนี้

ด้านนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SQ เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขุด-ขนดินและถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 1,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการ 841 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับกำไรสุทธิ ครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุที่รายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะมาจากงานขุด-ขนดินและถ่านหินในโครงการเหมืองหงสา  และโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ที่ทางบริษัทได้เริ่มงานตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ส่งผลให้ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้มากขึ้น

ส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและพันธมิตร ยังทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง จากเหตุผลที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว โดยครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 76% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 23%

โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 33.63% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ หรือคิดเป็น 33.04% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 20 ล้านหุ้น ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานและบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย

คำค้น