SCBผนึกอเบอร์ดีนชูผลิตภัณฑ์การลงทุนตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าระดับบน

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Segment) ของไทยพาณิชย์ คือ กลุ่มลูกค้า “ไพรเวท แบงกิ้ง” (SCB PRIVATE BANKING) ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ผ่านการลงทุนที่หลากหลาย (Asset Allocation Management) เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Segment) ของไทยพาณิชย์ คือ กลุ่มลูกค้า “ไพรเวท แบงกิ้ง” (SCB PRIVATE BANKING) ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ผ่านการลงทุนที่หลากหลาย (Asset Allocation Management) เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้นำโครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) มาให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเพิ่มความหลากหลาย ตอบสนองกับความต้องการและให้ผลประโชน์สูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลงทุนในกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างไปในการลงทุนต่างประเทศ เป็นการมุ่งเน้นที่จะให้คำแนะนำที่เป็นกลาง (“Unbiased Advice”) กับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงของธนาคาร ซึ่งมีการลงทุนที่ต้องการกระจายกลุ่มสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้สูงสุด

ธนาคารจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนแก่กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงของธนาคาร ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนให้ครบวงจรและตรงใจลูกค้า และเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยพาณิชย์ในการเป็นคู่คิดทางการเงิน (Trusted Partner) อีกด้วย โดยในอนาคตธนาคารมีแผนที่จะผสานความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของเรา

นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “อเบอร์ดีนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ การผสานจุดแข็งในความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการกองทุนของอเบอร์ดีนเข้ากับลูกค้าที่มีคุณภาพและเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่งของธนาคารไทยพาณิชย์ จะช่วยผลักดันให้เราสามารถร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงของไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

ในช่วงแรก ธนาคารไทยพาณิชย์และอเบอร์ดีน จะนำเสนอกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน ได้แก่ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์” ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล-เวิลด์ เอคควิตี้ ฟันด์ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์” ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล-ยูโรเปี้ยน เอคควิตี้ ฟันด์ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์” ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล- ไชนิส เอคควิตี้ ฟันด์ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์” ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ดีน โกลบอล-เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟันด์ และ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ” ลงทุนในหุ้นไทยของบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีโอกาสเติบโตสูง มีการทำกำไร และมีกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง กองทุนนี้ได้รับรางวัล Morningstar ถึง 3 ปีซ้อน โดยทั้ง 5 กองทุนจะเปิดขายผ่านที่ปรึกษาด้านการลงทุนของธนบดีธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป