SCBAM จ่อปันผลกอง SCBDV 19 พ.ค.นี้

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่อปันผลกอง SCBDV ในอัตรา 0.60 บาทต่อหน่วย วันที่ 19 พ.ค.นี้

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด SCBAM เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล SCBDV สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559  ถึง 30 เมษายน 2560 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหน่วย ให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.60 บาทต่อหน่วย รวมจ่ายปันผล 1.20 บาทต่อหน่วย

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV) ถือเป็นกองทุนที่สร้างผลงานที่โดดเด่น ซึ่งนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วถึง 16.0700 บาทต่อหน่วย  โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา   มีผลการดำเนินงานงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ที่ 17.33 % ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 14.10% ผลการดำเนินงาน 6 เดือน อยู่ที่ 11.92%  เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 6.17% ผลการดำเนินงาน 3 เดือน อยู่ที่ 1.58% เกณฑ์มาตรฐาน 0.69%  และตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 4.09% ส่วนเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 3.72% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

สำหรับแนวโน้มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น โครงการลงทุนของภาครัฐที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มากขึ้นในช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ตาม ยังจะมีความผันผวนของตลาดหุ้นจากปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา การออกนโยบายกีดกันการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะสร้างความผันผวนในการลงทุนได้เป็นระยะๆ ในช่วงที่มีข่าว

ดังนั้นกองทุนนี้จึงจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ฐานะการเงินแข็งแรง มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือมีกำไรเติบโตดี เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง  สำหรับเป้าหมายปลายปีคาดว่าตลาดหุ้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงระดับ 1,650 จุด จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรเพิ่มขึ้น

คำค้น