คุณค่าบริษัท : LIT กำไรหรู!

ล่าสุด บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 60 ออกมาอย่างหน้าชื่นตาบาน เนื่องจากสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้น 71.81% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ด้วยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 96.00 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 56.38 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 34.43 ล้านบาท หรือ 0.16 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.04 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น

ประเด็นที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/60 เติบโตแข็งแกร่ง เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 78% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามสินเชื่อที่ขยายตัวดีเพิ่มขึ้น 70% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัวดีสอดคล้องกับสินเชื่อที่ขยายตัว และค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่เติบโต ทำให้ PPOP เติบโตสูงเพิ่มขึ้น 71% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ภาพรวมสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 70% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1.9 พันล้านบาท หลักๆ เกิดจากสินเชื่อ Project Finance และสัญญาเช่าการเงิน โดยทั้งสองคิดเป็น 51% ของพอร์ตรวม ทางด้าน NPL เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เพิ่มขึ้น 24% จากไตรมาสก่อน และคิดเป็น 3.9% ของสินเชื่อรวม โดยเฉพาะสินเชื่อ Project Finance   LIT ตั้งสำรองไม่มากในไตรมาสนี้ ทำให้ Coverage ratio ปรับลดลงเหลือ 73%

นอกจากนี้ แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 60 หลังเมื่อปลายเดือนเมษายน 60 LIT ประสบความสำเร็จในการขยาย LIT-W1 จำนวน 160 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 2.5 บาท รวม 400 ล้านบาท ทำให้คาดว่า LIT จะนำเงินมาทั้งการปล่อยสินเชื่อใหม่ เพราะเพิ่งแจ้งข่าวการปล่อยสินเชื่อโครงการใหม่มูลค่า 216 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 60 และคืนเงินกู้บางส่วน ทำให้ NII จะขยายตัวดีขึ้นอีก ซึ่งน่าจะหนุนกำไรไตรมาส 2 ปี 60 ให้เติบโตสูงได้ต่อ

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ยังคงประมาณการกำไรปี 60-61 ที่ 146 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 45% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) และ 184 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 26% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) หรือเพิ่มขึ้น 35% และแม้การที่ NPL เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากอาจเป็นแรงกดดันให้ LIT ต้องเพิ่มการตั้งสำรองในช่วงที่เหลือของปี เพื่อผลักดัน Coverage ratio ให้สูงขึ้น แต่จะชดเชยได้จากการเติบโตของรายได้ซึ่งตัวเลขไตรมาส 1 ที่ออกมาเติบโตดีกว่าประมาณการ

ด้าน บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12.6 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด มหาชน 69,999,965 หุ้น 35.00%
  2. นายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย 4,970,000 หุ้น 2.49%
  3. นายชูเกษ อุ่นจิตติ 4,890,000 หุ้น 2.45%
  4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 4,420,237 หุ้น 2.21%
  5. นายสมพล เอกธีรจิตต์ 3,020,341 หุ้น 1.51%

รายชื่อกรรมการ

  1. นางดวงพร สุจริตานุวัต ประธานกรรมการ
  2. นางดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการอิสระ
  3. นางดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการตรวจสอบ
  4. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ
  5. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการ