DIGI เร่งผลักดันสังคมไร้เงินสด

DIGI เร่งผลักดันสังคมไร้เงินสด ต่อยอดและสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคม หวังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ทันกับยุคปัจจุบัน

นายจิรภัทร วีรชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด( มหาชน ) ผู้นำในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองชีวิตของสังคมออนไลน์ กล่าวว่า“ปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของธุรกิจไปมากพอสมควร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมองหาช่องทางการเติบโตให้มากยิ่งขึ้นจากเดิม ระบบการชำระเงินของโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน คือ การมุ่งไปใช้ e-Payment หรือบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดกันมากขึ้น

โดยทุกวันนี้เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก ไม่เฉพาะแค่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพียงแค่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารดังชั้นนำ ก็จะเห็นป้ายสัญญลักษณ์ธุรกรรมแสดงว่า ที่สามารถรองรับระบบการชำระเงินออนไลน์ ผ่าน QR Code เพื่อตอบสนองกับแนวคิดสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ซึ่งข้อดีก็คือ การลดการใช้เงินสดและการเพิ่มการใช้ e-payment จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการลดต้นทุนที่มาจากธุรกรรมเงินสด และการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของรัฐบาล เพราะ e-payment ทำให้ธุรกรรมการเงินทุกอย่างสามารถตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้

ทั้งนี้ DIGI จึงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะร่วมผลักดันให้เกิด “สังคมไร้เงินสด” ในประเทศไทย ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และหวังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป

คำค้น