ONEAM เล็งปันผล 6 กองทุน พร้อมกัน 8 ก.ย.60

ONEAM เล็งปันผล 6 กองทุน พร้อมกัน 8 ก.ย.60

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด หรือ บลจ.วรรณ (ONEAM) เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยุ่ในช่วงขาขึ้น แต่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยังมีระดับการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจ

โดยเฉพาะกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียซิฟิกที่มีอัตราการจ่ายปันผล โดยเฉลี่ยที่ 5-6% ขณะที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทย กลุ่มกองทุนที่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่ดีจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มค้าปลีก ทิศทางการบริโภคภายในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น จากตัวเลขอัตราค่าโฆษณาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ประกอบกับรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส2/60 ยังคงออกมาขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบช่วงเดียวกับปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวภาคการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มออฟฟิศ เนื่องจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ยังจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไป และจะเอื้อผลดีต่อผู้ประกอบการและการสร้างผลตอบแทน

บลจ.วรรณยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกองทุนอสังหาฯ โดยพิจารณาอัตราผลตอบแทนก็ยังน่าสนใจ ประกอบกับโอกาสการเติบโตของธุรกิจก็ยังมีอยู่ โดยเฉพาะธุรกิจภาคอสังหาฯที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเร็วๆนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดเสนอขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากก.ล.ต.”นายพจน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ประมาณ 6.11% ต่อปี(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60) ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2.49% ต่อปี

ทั้งนี้สะท้อนได้ว่า ยังมีส่วนต่างของผลตอบแทนที่น่าสนใจ แม้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกจะเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ มองว่า ปัจจัยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตลาดได้ Price-in ปัจจัยดังกล่าวไปพอสมควร ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยหากราคากองทุนอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง มองเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสม

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริทรัพย์ของบลจ.วรรณ คณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของผลดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์(MIPF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.55 บาท

พร้อมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยแลนด์ โฮสพิตี้(TLHPF) ในอัตราหน่วยลงทุน 0.365 บาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ(SSTSS) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.34 บาท

อีกทั้งยังมีมติจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.175 บาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1(TIF1) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.134 บาท

นอกจากนี้มีมติจ่ายปันผลและลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ (UNIPF) จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.12 บาท และลดเงินทุนหน่วยละ 0.05 บาท เป็น 9.95 บาท ต่อหน่วย จากมูลค่าหน่วยที่ตราไว้ 10.00 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของราคาประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยทั้ง 6 กองทุนจะกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 กันยายน 2560