ตลท.จับ DNA-BTC ติด Cash Balance เริ่ม 16 ต.ค.นี้

ตลท.จับ DNA-BTC ติด Cash Balance เริ่ม 16 ต.ค.60

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ย. 2560 และบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ BTC โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ย. 2560

คำค้น