หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 1 พ.ย. 60

AH  เข้าซื้อ เป้าหมาย 39 / 42 บาท

CKP ซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 4.40 บาท เป้าหมาย 4.76 / 4.90 บาท

RS  เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 24.50 บาท