ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 4/60

ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 4 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 4/60 “ล้วงลึกหุ้นเด่นปี 61” และ “Talk หมู่ภาษาเซียนหุ้น” วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)