EA คาด Q2 กำไรโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 30%

EA คาด Q2/58 กำไรโตต่อเนื่องหลังรับรู้โรงไฟฟ้าเต็ม 3 แห่ง ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำกว่า 30%

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรีน รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทว่าในไตรมาส 2/58 มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา

โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ให้ปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกลับมาเป็น 7% โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนนี้แล้ว จึงส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการจำหน่ายในไตรมาส 1

ประกอบกับปัจจุบันนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง รวม 188 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากกำลังการผลิตที่สูงขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมาแล้ว บริษัทยังมีจุดเด่นจากเทคโนโลยีการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 90 เมกะวัตต์ จ.ลำปาง ที่มีความทันสมัยที่สุด ด้วยระบบปรับทิศทางการรับแสงอาทิตย์ได้ทำให้รายได้มีโอกาสเพิ่ม ขึ้นจากปีก่อนมาก และภาพการเติบโตของรายได้และกำไรจะแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นใน ไตรมาส 2/58 นี้เป็นต้นไป เพราะจะเป็นการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นแบบเต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซล 70% และจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 30% แต่มีสัดส่วนกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าถึง 90% และสัดส่วนจากธุรกิจไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามความสำเร็จของโครงการที่บริษัททยอยก่อสร้างและรับรู้รายได้ในแต่ละปี จึงมุ่งขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่ม

โดยล่าสุดอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีระบบปรับทิศทางการรับแสงอาทิตย์เช่นกัน และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดรวม 126 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยที่จ.นครศรี ธรรมราช 2 โครงการ และจ.สงขลา อีก 1 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นในปีนี้ประมาณ 18,000 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งในเบื้องต้นตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้จะโตไม่น้อยกว่า 30%

 

คำค้น