SUN เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน

SUN เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัท

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตการเพาะปลูกข้าวโพดหวานของบริษัท โดยมีนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับด้วย ที่จังหวัดเชียงใหม่

คำค้น