APCO เชิญร่วมงานประกาศผลการดำเนินงานปี 60

APCO เชิญร่วมงานประกาศผลการดำเนินงานปี 60 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 61

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้ดำเนินธุรกิจครบวงจรในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากธรรมชาติ ด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่าย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับ “สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561” ภายในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผู้บริหารของบริษัทที่จะร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอภิญญา อุฬุมปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 – 17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำค้น