เปิดโผหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกำไรยอดเยี่ยม!

หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดแฟชั่น หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ถือเป็นกลุ่มที่บรรดาเซียนหุ้นไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไร…อาจเป็นเพราะไร้เสน่ห์ไม่มีแรงจูงใจมากมายอย่างกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งราคาของหุ้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยหวือหวามากนัก…เมินหน้ากันไปเลย

เส้นทางนักลงทุน

หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดแฟชั่น หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ถือเป็นกลุ่มที่บรรดาเซียนหุ้นไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไร…อาจเป็นเพราะไร้เสน่ห์ไม่มีแรงจูงใจมากมายอย่างกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งราคาของหุ้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยหวือหวามากนัก…เมินหน้ากันไปเลย

บรรดาเซียนหุ้นอาจยังไม่รู้ว่า หุ้นบางตัวซ่อนของดีไว้ โดยเฉพาะผลประกอบการที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมล่าสุดในช่วงปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโชว์กำไรได้อย่างสดใส

จากการสำรวจหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่ามีหุ้นที่ผลประกอบการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ได้แก่ SABINA, MODERN, JCT, NC, WACOAL และ SUC เป็นต้น ขณะที่ตัวเลขกำไรสุทธิดูจากตารางประกอบ

ส่วนหุ้นที่สามารถโชว์ผลกำไรสุทธิเติบโตแกร่งในช่วงงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธินั้นก็มี SABINA, MODERN, UT, JCT, DDD, NC, WACOAL และ SUC ซึ่งมักเป็นหุ้นเดิมๆ ที่มักทำกำไรสุทธิ สิ่งสำคัญหุ้นเหล่านี้มีการจ่ายปันผล

สำหรับผลงานล่าสุดงบปี 2560 ของหุ้นสามารถทำกำไรยอดเยี่ยม บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA รายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 243.14 ล้านบาท หรือ 0.70 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 38.41% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 175.67 ล้านบาท หรือ 0.51 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายสินค้า OEM เพิ่มขึ้น

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN รายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 215.62 ล้านบาท หรือ 0.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 24.69% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 172.93 ล้านบาท หรือ 0.23 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก ยอดขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารลดลง และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากการได้รับเงินชดเชยการให้ออกก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าสำนักงาน โฮมเดคคอเรทีฟ โปรดักส์ สำนักงาน สาขาเอกมัย ถนน สุขุมวิท

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หรือ UT รายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 42.91 ล้านบาท หรือ 0.49 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 18.46% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 36.22 ล้านบาท หรือ 0.34 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นและการขายในประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JCT รายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 88.75 ล้านบาท หรือ 6.57 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 18.12% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 75.13 ล้านบาท หรือ 5.57 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้เงินปันผลที่เข้ามาจากปีก่อนไม่มีเข้ามา

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD รายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 351.06 ล้านบาท หรือ 1.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.03% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 328.00 ล้านบาท หรือ 2.34 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมที่เพิ่มสูงขึ้นยังเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า

นอกจากหุ้นที่นำเสนอยังมีรายละเอียดอีก (ดูจากตารางประกอบ)

การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไร แต่อยากให้นักลงทุนได้รู้ว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีดีในส่วนของผลประกอบการ