SQ ยันดินเหมืองแม่เมาะ 8 ทรุดตัวเสียหายเล็กน้อย พร้อมเร่งผสานกฟผ.แก้ปัญหาด่วน!

SQ ยันดินเหมืองแม่เมาะ 8 ทรุดตัวเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เล็กน้อย พร้อมเร่งผสานกฟผ.แก้ปัญหาด่วน!

จากกรณีเกิดการยุบตัวของดินสไลด์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการแม่เมาะ 8 ที่บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ดำเนินการอยู่นั้น

ล่าสุด นายศาศวตั ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SQ ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ในการประเมินเบื้องต้น คาดว่าความเสียหายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีเพียงเล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงการโต๊ะรองรับสายพานบางส่วน (น้อยกว่าร้อยละ 7 ของโครงสร้างโต๊ะรองรับสายพานทั้งระบบ) เท่านั้น ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์เต็มกำลังการผลิตของระบบ

ส่วนเครื่องจักรหลักและอุปกรณ์หลักในการดำเนินงาน อาทิ รถขุด เครื่องโปรยดิน เครื่องดิน และรถบรรทุกไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดสามารถใช้งานได้ปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ และ กฟผ. จะร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนเพื่อให้ดำเนินงานขุดขนถ่านหินและขุดขนดินให้ได้ตามแผน และในขณะที่รอข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาร่วมกับกฟผ. บริษัทฯ จะปรับรูปแบบการทำงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่มีอยู่ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำค้น