ประมวลภาพ หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 6

ประมวลภาพพิธีประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Award) ปีที่ 6” ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

 

สรุปรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) ปีที่ 6

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)

MINT : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

TSR : บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)

KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)

PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณดวงกมล  เศรษฐนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส

กลุ่มทรัพยากร (Resources)

PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร

กลุ่มบริการ (Services)

AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณนัฐิยา  พัวพงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หุ้นขวัญใจมหาชนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

FSMART : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

สุดยอดหุ้นขวัญมหาชน

AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่

 

ประมวลภาพงานสัมมนาข่วง “หุ้นขวัญใจมหาชน ทอล์ค”

 

ประมวลภาพงานสัมมนาข่วง “เคาะขวาหุ้นเด่นก่อน 2,000 จุด”