KIAT รายได้การขาย-บริการลดฉุดกำไร Q1/61 ขยับลงเล็กน้อยมาที่ 25.54 ล้านบาท

KIAT รายได้การขาย-บริการลดฉุดกำไร Q1/61 ขยับลงเล็กน้อยมาที่ 25.54 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 25.79 ล้านบาท

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 61 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยบริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายและการให้บริการที่ปรับตัวลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

คำค้น