Stocks in Trend – บล.เอเอสแอล

Stocks in Trend - บล.เอเอสแอลประจำวันที่ 22 มิ.ย.2561

VIH       ราคาปิด8.00

สัญญาณเทคนิค     : ปรับตัวลงปิดต่ำด้วยแท่งเทียนสีดำยาว ระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 8.00 ได้เท่านั้น

แนวรับ          : 8.00=SL

แนวต้าน         : 8.20/8.65/9.15

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบมื่อปรับยืนแนวรับ 8.00  ไม่ควรต่ำกว่าลงมา

 

CENTEL    ราคาปิด45.00

สัญญาณเทคนิค     : ทดสอบยืนแนวรับ 45.00/44.00 ไม่ต่ำกว่าลงมามีโอกาสกลับขึ้นทางเทคนิค

แนวรับ          : 45.00/44.00

แนวต้าน         : 48.00/50.50

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบเมื่อยืนแนวรับ ไม่ควรต่ำกว่า 44.00

 

INTUCH    ราคาปิด53.25

สัญญาณเทคนิค     : ปรับทดสอบยืนกรอบแนวรับ 53.00/52.00 ได้มั่นคงมีโอกาสสร้างฐาราคา

แนวรับ          : 53.00/52.00

แนวต้าน         : 54.50/56.25

คำแนะนำของ ASL : ปรับทดสอบแนวรับ 53.00/52.00 ซื้อถือหรือซื้อเล่นรอบเมื่อยืนเหนือ

 

SC        ราคาปิด3.52

สัญญาณเทคนิค     : ทดสอบแนวต้าน 3.68 ไม่ผานยืนปิดตัวด้วยแท่งเทียนสีต่ำยาว ถือหรือซื้อเน้นยืน 3.42

แนวรับ          : 3.42=SL

แนวต้าน         : 3.56/3.68

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบเมื่อยืนแนวรับ 3.42-3.40 เท่านั้น