กรุงศรี ผนึก เอไอเอ เปิดตัวสินค้าประกันชีวิตใหม่ คุ้มครองสูงถึง 150%

กรุงศรี ผนึก เอไอเอ เปิดตัวสินค้าประกันชีวิตใหม่ คุ้มครองสูงถึง 150%

มร. ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เอไอเอมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนไทยให้ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอและสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและแผนการออมในระยะยาว  ซึ่งการขายประกันผ่านธนาคารเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนไทยจำนวนมากขึ้นเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน  และจากการศึกษาความต้องการด้านการเงินของลูกค้าของธนาคาร เราพบว่าปัจจุบันกลุ่มลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่มิได้ต้องการซื้อความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงด้วย

ดังนั้น เอไอเอ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กรุงศรี ยูนิต ลิงค์” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคาร ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนชั้นนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวลูกค้าเอง

ด้าน นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงศรี ยูนิต ลิงค์ เป็นแผนประกันชีวิตที่พัฒนาโดยยึดหลักการวางแผนการเงินแบบองค์รวม

โดยเป็นทั้งแผนประกันชีวิตและการลงทุนควบคู่กัน มีจุดแข็งในเรื่องประกันชีวิตด้วยความคุ้มครองสูงถึง 150 % ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ช่วยเป็นหลักประกันให้กับคนข้างหลังหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ เอไอเอ ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างโอกาสงอกเงยในอนาคตได้

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเป็นลักษณะ Single Premium คือการชำระครั้งเดียว ขั้นต่ำ 500,000 บาท และปล่อยให้เงินก้อนดังกล่าวเติบโตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นไว้ เพื่อเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และให้ระบบของ เอไอเอ ทำหน้าที่ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ หรือ Automatic Fund Re-balancing Program ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในตอนต้น

ดังนั้นจึงตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ หรือไม่สามารถบริหารจัดการพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่มีความผันผวนได้ ด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์เพียง 0.6% ต่อปี”

แผนประกันชีวิตกรุงศรี ยูนิต ลิงค์ สามารถคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี หรือจนกว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน และหากในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ลูกค้าต้องการเพิ่มเงินลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ เริ่มต้น 10,000 บาท และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ หรือหากลูกค้าต้องการใช้เงินบางส่วนก่อนในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไปนายพงษ์อนันต์ กล่าว

เรื่องน่าสนใจ