EA เปิดบ้านรับคณะผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาวเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนาด 90MW.จ.นครสวรรค์

EA เปิดบ้านรับคณะผู้เข้าอบรมจากสปป.ลาว เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนาด 90MW.จ.นครสวรรค์ นำเสนอข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนของบริษัท

 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Program-Lao Professional Investment Banking I (Program-Lao PIB1) รุ่น 3” ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารในธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจการเงิน และอื่นๆ จาก สปป.ลาว จำนวน 50 คน

เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกกะวัตต์ ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนของบริษัท

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ กรรมการและรองผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) ในฐานะผู้บริหารหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชม

คำค้น