สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 220.53 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 220.53 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 3 4,200,000 220,525 52.51
CBG 1 600,000 25,800 43
PTTGC
1 279,700 22,970 82.12
TOP
1 211,300 17,591 83.25
KTB 1 571,400 11,114 19.45
PTT13C1812A 1 25,000,000 9,750 0.39
BEAUTY 1 1,000,000 9,050 9.05
BEAU13C1812B
1 15,000,000 7,500 0.5
BDMS 1 240,400 6,280 26.12
NPPG 1 4,000,000 4,440 1.11
SPRC 1 206,500 3,490 16.9
OCC 1 200,000 3,438 17.19
PTTG13C1812A 1 10,000,000 2,575 0.26
LH13C1902A 1 5,000,000 1,300 0.26
BBL-F 1 75 16 216