สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTB บวกสูงสุด 510.45 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KTB บวกสูงสุด 510.45 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTB 1 26,177,000 510,452 19.5
SCB 1 2,118,500 309,831 146.25
KBANK-F 4 931,659 204,755 219.78
CBG 2 4,011,500 179,515 44.75
BANPU
1 2,930,000 67,390 23
KBANK 2 305,700 66,437 217.33
KYE 1 151,500 49,995 330
BEAUTY 1 5,000,000 46,750 9.35
PTTEP 3 297,000 41,655 140.25
MTC
1 880,600 35,444 40.25
PTT 1 504,800 26,319 52.14
SIRI 1 15,000,000 24,000 1.6
NOBLE 2 1,768,000 21,658 12.25
STANLY-F
1 46,500 12,090 260
IRPC 2 1,431,200 9,893 6.91
BEAU13C1812B 2 15,000,000 8,700 0.58
BDMS 1 329,100 8,578 26.07
BEM 1 1,018,000 8,405 8.26
GJS <C> 1 31,000,000 8,060 0.26
S5013P1809C 2 14,000,000 7,003 0.5
TU 2 355,600 6,977 19.62
OCC 1 400,000 6,876 17.19
BTS 1 702,900 6,456 9.18
CPF-F 1 227,000 5,930 26.12
BCH 1 311,700 5,680 18.22
QH 1 1,621,300 5,661 3.49
PTT13C1812A 2 12,350,000 5,064 0.41
CHG <XD>
1 1,607,500 4,045 2.52
GLOBAL 1 192,900 3,500 18.15
CPN
1 40,600 3,475 85.6
S5013C1809D 1 5,000,000 2,668 0.53
TOA13C1812A
2 10,000,000 1,900 0.19
AOT 1 23,000 1,518 66
MINT
1 22,400 840 37.5
U 3 20,000,000 573 0.03
AJA 1 1,000,000 390 0.39
BLA 1 8,000 256 32
INTUCH 1 1,000 55 55.25
MAX
1 1,900,000 51 0.03
BBL-F 1 17 4 212