สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 1.16 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 1.16 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 2 15,000,000 1,155,250 77.02
BDMS-F 1 5,226,800 130,670 25
PTTEP 2 570,000 89,505 157.03
BBL 2 423,800 88,484 208.79
PTT 1 1,500,000 80,250 53.5
TRUE 5 12,625,600 78,162 6.19
GLOW 1 686,600 60,335 87.88
MTC-F
1 855,700 41,715 48.75
CPALL 4 518,200 36,867 71.14
EGCO-F 2 141,000 33,085 234.64
KBANK-F 3 150,063 32,264 215
TOP 2 364,600 31,447 86.25
INTUCH 1 552,000 29,808 54
S5013C1812A 6 24,000,000 25,450 1.06
BDMS 1 941,100 23,528 25
ORI
1 1,200,000 21,120 17.6
CBG 1 393,900 20,581 52.25
ICHI 1 4,000,000 20,000 5
BLA 1 500,000 17,375 34.75
BANPU 2 600,900 11,575 19.26
S5013P1812C 4 10,000,000 9,779 0.98
EA13C1811A 1 20,000,000 6,570 0.33
CPF
2 239,100 5,930 24.8
MTC13C1903A
1 9,340,000 5,324 0.57
BCPG13C1902A 2 9,100,000 4,700 0.52
MILL-W4 1 5,500,000 4,675 0.85
WACOAL
1 100,000 4,300 43
SCC 1 7,000 3,080 440
U 9 83,000,000 2,832 0.03
EASON
1 1,000,000 2,400 2.4
CPALL-F 1 30,000 2,106 70.19
TPIPP 1 185,900 1,227 6.6
BJC 1 16,200 940 58
PTG06C1810A 1 23,591,500 330 0.01
MAX 3 6,000,000 137 0.02
U-W4
1 10,000,000 100 0.01
BTS-W3 1 5,000,000 50 0.01
BBL-F
1 4 1 212