TEAMG ร่วมงาน Money Channel สัญจรอยุธยา

TEAMG ร่วมงาน Money Channel สัญจรอยุธยา ณ เดอะฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้

นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG ร่วมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

พบนักลงทุนในงาน Money Channel สัญจรอยุธยา “ทำเงินให้งอกเงย ด้วยหุ้นและกองทุนรวม” และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เซียนที่ปรึกษา หาสินค้าแจ้งเกิด” โดยมีนักลงทุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ เดอะฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้