สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 116.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 116.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 2 600,000 116,050 193.42
KBANK-F 3 594,242 115,153 193.78
BOFFICE 1 4,704,000 61,152 13
SPI
1 249,666 16,358 65.52
PTT 2 314,200 15,397 49
S5013C1812E 4 11,000,000 7,299 0.66
CPALL
1 100,000 6,900 69
SPALI 2 321,000 6,231 19.41
S5028C1812D 2 4,750,000 2,688 0.57
S5013P1812E 1 3,000,000 804 0.27
S5028P1812A 1 1,000,000 620 0.62
MAX 1 5,000,000 105 0.02
BBL-F 1 81 17 210