สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 303.34 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB-F มูลค่าสูงสุด 303.34 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB-F 2 2,260,900 303,336 134.17
KBANK 7 1,040,000 200,510 192.8
CPF 1 5,000,000 124,500 24.9
KBANK-F
4 604,642 117,150 193.75
LH 1 10,000,000 98,500 9.85
BOFFICE 1 4,704,000 61,152 13
CBG 1 960,000 42,960 44.75
KCE 1 1,560,500 40,963 26.25
PTT 4 615,200 31,970 51.97
ADVANC 1 150,000 26,625 177.5
PTTEP 2 143,000 18,876 132
BGRIM
1 708,000 17,625 24.89
TISCO-F 1 211,100 16,677 79
SPI 1 249,666 16,358 65.52
SPALI 5 801,000 15,527 19.38
GPSC 1 286,000 15,444 54
MTC 1 280,000 13,650 48.75
CENTEL 1 200,000 7,950 39.75
S5013C1812E
4 11,000,000 7,299 0.66
CPALL 1 100,000 6,900 69
KTB 1 300,000 5,880 19.6
INTUCH 1 100,000 4,925 49.25
S5028C1812D 4 8,750,000 4,818 0.55
TOP 1 63,000 4,741 75.25
IRPC
1 790,500 4,466 5.65
KTC 1 101,100 3,499 34.61
SPRC 1 288,800 3,437 11.9
S5013P1812E
2 6,000,000 1,644 0.27
HANA 2 43,700 1,464 33.5
BJC 1 27,600 1,401 50.75
TRUE 1 172,500 992 5.75
S5013P1812A
1 1,000,000 794 0.79
S5028P1812A 1 1,000,000 620 0.62
MAX 4 16,000,000 339 0.02
BBL-F 1 81 17 210