สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPI มูลค่าสูงสุด 17.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPI มูลค่าสูงสุด 17.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPI 1 269,700 17,126 63.5
BANPU 1 190,400 3,500 18.38
S5028C1901A 2 3,000,000 2,180 0.73
MAX 1 5,000,000 104 0.02
KBANK-F
3 71 14 193.2
BBL-F 1 38 8 212