UAC มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ

UAC มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการ "UAC ใส่ใจอาชีวอนามัยผู้สูงอายุ" ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

นายสาธิต เจียศิริพงษ์กุล ผู้จัดการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC พร้อมทั้งพนักงาน มอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการ UAC ใส่ใจอาชีวอนามัยผู้สูงอายุ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในพื้นที่รอบโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกว่า 150 ท่าน เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น