สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPF มูลค่าสูงสุด 685.27 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPF มูลค่าสูงสุด 685.27 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPF 3 29,794,400 685,271 23
ICC 1 6,035,850 250,488 41.5
WACOAL 1 1,015,200 47,714 47
BBL 1 100,000 20,500 205
KKP 1 100,000 6,725 67.25
CPAL13C1903A
1 10,000,000 5,400 0.54
SCC 1 8,000 3,440 430
IVL13C1904A 1 5,000,000 1,550 0.31
BEAU13C1904B 1 2,000,000 400 0.2