กลุ่มบริษัท KUNALAI ควงแขน APMแต่งตัวเตรียมเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มบริษัท KUNALAI ควงแขน APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายปกรณ์ ศังขวณิช President (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) นางอารีย์ ศังขวณิช Vice President (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) นายภิเษก ศังขวณิชManaging Director (ลำดับที่ 1 จากขวา)

พร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัท คุณาลัย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KUNALAI) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “KUNALAI DEVELOPMENT” ซึ่งดำเนินธุรกิจมามากกว่า 30 ปี ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (“APM”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

คำค้น