TSE อัดงบ 85 ลบ.ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์จ.อ่างทอง กำลังการผลิต 2MW

TSE อัดงบ 85 ลบ.เข้าซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ จ.อ่างทอง กำลังการผลิต 2MW

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ ได้เข้าลงทุน 100% ในบริษัท อินฟินีตี้ โซลาร์ จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดินขนาดกาลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยมูลค่าการลงทุน 85 ล้านบาท แบ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้น 50 ล้านบาท และอีก 35 ล้านบาทใช้ในการปรับปรุงโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวมี อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากับ 5.66 บาท และมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี

 

คำค้น