OISHI กำไรไรมาส 1/61 โต 10% มาที่ 328 ลบ. รับรายได้ธุรกิจอาหารพุ่ง

OISHI กำไรไรมาส 1/61 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61) โต 10% มาที่ 328 ลบ. จากปีก่อนกำไร 298 ลบ. รับรายได้ธุรกิจอาหารพุ่ง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ OISHI รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/61 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและการควบคุมประสิทธิภาพในการปฎิบัติการที่ดี บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้นจํานวน 3,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 208 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

คำค้น