AAV รับคุย “จุฬางกูร” เทกฯ “นกแอร์” แต่อยู่ระหว่างพิจารณา

AAV รับคุย “จุฬางกูร” เทกฯ “นกแอร์” ชี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม

สืบเนื่องจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัทนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK และสายการบินนกแอร์ เครือบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเข้ามาซื้อหุ้นของนกแอร์ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มจุฬางกูร ทั้งหมด โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีการเจรจาร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะเดียวกันมีการประชุมเจรจาร่วมกันมา 2-3 ครั้งแล้ว

ล่าสุด เช้าวันนี้ (25 ก.พ.2562) AAV เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศแห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ได้สอบถามมายัง เกี่ยวกับข้อมูลซึ่งปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นนกแอร์จากกลุ่มจุฬางกูร ทั้งหมดนั้น

ทั้งนี้บริษัทชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนดังกล่าว แต่ยังมิได้มีข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และยังไม่ได้กระทำการใดที่มีผลผูกพันบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นนกแอร์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยทันทีหากมีความคืบหน้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

อนึ่งโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายณัฐพล จุฬางกูร 540,060,809 23.77
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 495,390,721 21.80
3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 428,552,884 18.86
4. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 284,002,082 12.50
5. ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ 11,600,000 0.51

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/01/2562)

คำค้น