“โรงพยาบาลธนบุรี 2” เป็นวิทยากรแก่ผู้ปกครองโรงเรียนเด่นหล้าพระราม5

"โรงพยาบาลธนบุรี 2" เป็นวิทยากรแก่ผู้ปกครองโรงเรียนเด่นหล้าพระราม5

พญ.อิสรีย์ ลีลายุวัฒนกุล กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลธนบุรี 2 ในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนเด่นหล้าพระราม5 หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ป่วย และกิจกรรมอะไรที่เหมาะสมกับเด็กวัย 1-3 ปี” ในกิจกรรม “Family Time Family Play by Denla Playgroup” เพื่อการเรียนรู้ในการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี รวมถึงวิธีการดูแลรักษารวมถึงวิธีป้องกัน ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนเด่นหล้าพระราม5

คำค้น