PDJ อวดผลงานปี 61 พลิกกำไร หลังกำไรผู้ถือหุ้นพุ่ง-หนี้สินลด

PDJ อวดผลงานปี 61 พลิกกำไร จากปีก่อนขาดทุน 161.32 ลบ. หลังกำไรผู้ถือหุ้นพุ่ง-หนี้สินลด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 (รวมบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2561 พลิกมีกำไร เนื่องจากมีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 167.68 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 161.32 ล้านบาท

ขณะที่กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 4,053.95 ล้านบาท ลดลง 162.64 ล้านบาท หรือ 3.86% จากวันที่ 31 ธ.ค. 2550 โดยสาเหตุมาจากการลดลงของตั๋วแลกเงินรวมทั้งยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ

คำค้น