TSE โกยรายได้ปี 61 ทะลุพันลบ. มั่นใจปีนี้โตต่อกว่า 60% หลังรับรู้รายได้รฟฟ.ชีวมวลเต็มปี

TSE โกยรายได้ปี 61 พุ่งแตะ 1.32 พันลบ. หลังจ่ายไฟโรงไฟฟ้าเพิ่ม 3 โรง มั่นใจปีนี้โตต่อกว่า 60%

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55 จากปีก่อน เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทั้ง 3 โรง รวมกำลังการผลิต 22.2 เมกะวัตต์ทำให้มีโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รวม 135 เมกะวัตต์

ส่วนผลกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 173.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 415.76 ล้านบาท กำไรที่ชะลอตัวลงเป็นผลมาจากฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรวมแสง (Solar Thermal) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทได้มาจากการรวมกิจการในอดีต และไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นภาระให้บริษัทต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายปีละ 40 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทจึงเล็งเห็นว่านับจากปัจจุบันที่รายได้ของบริษัทกำลังเติบโตจากโรงไฟฟ้าในมือปริมาณมาก การบันทึกด้อยค่าโรงไฟฟ้านี้ทั้งจำนวนจะทำให้ส่งผลดีต่อกำไรของบริษัทนับตั้งแต่ไตรมาสถัดไปเพราะไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายทางบัญชีเกิดขึ้น ซึ่งมูลค่าการบันทึกด้อยค่า 296 ล้านบาทรวมกับรายการภาษีรอตัดจ่าย 76 ล้านบาท รวมเป็น 372 ล้านบาทในครั้งเดียวถือเป็นความเหมาะสม เนื่องจากกำไรของบริษัทในปี 2561  เติบโตแข็งแกร่งมาก โดยหากรวมรายการทั้งสองกลับเข้ามาจะเห็นว่าบริษัทสามารถมีกำไรสูงถึง 550 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2562 จะโตกว่าร้อยละ 60 หรือกว่า 2,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 3 แห่งที่ COD ครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ “Hanamizuki” เป็นโซล่าร์ฟาร์มแห่งที่ 7 ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Ishikawa โดยมีขนาดกำลังการผลิตสูงถึง 18.1 MW โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

คำค้น