OGC ปิดบำรุงเตาหลอมแก้วโซดาไลม์บีชั่วคราว ยันสต๊อกสินค้าไม่ขาดตลาด

OGC ปิดบำรุงเตาหลอมแก้วโซดาไลม์บีชั่วคราว ยันสต๊อกสินค้าไม่ขาดตลาด

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) หรือ OGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้หยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.2562 ถึงวันที่ 25 เม.ย.2562 เพื่อการบำรุงรักษาตามแผนงานซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 4-6 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเตา

ทั้งนี้ ระหว่างหยุดสายการผลิต บริษัทได้สำรองสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตามปริมาณความต้องการของตลาด นอกจากนี้เตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) และเตาหลวมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม C) รวมถึงส่วนงานอื่นที่โรงงาน และสำนักงานยังคงปฏิบัติงานตามปกติ

คำค้น