KIAT จ่อตั้งบริษัทลูกใหม่ ทุนจดทะเบียน 800 ลบ. ลงทุนกิจการซื้อขายแปรสภาพแก๊ส

KIAT เตรียมจัดตั้งบริษัทลูก ทุนจดทะเบียน 800 ลบ. เพื่อเข้าร่วมลงทุน-ดำเนินกิจการซื้อขาย และแปรสภาพแก๊สธรรมชาติ

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวานนี้ (2 ก.ค.) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทลูกด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นชำระครั้งแรกจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อเข้าร่วมลงทุนและดำเนินกิจการ ซื้อขายและแปรสภาพแก๊สธรรมชาติเพื่อการค้า

โดยให้ฝ่ายบริหารจัดการนำเสนอรายละเอียดโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

คำค้น