AQUA ร่วมงาน Opportunity Day

AQUA ร่วมงาน Opportunity Day เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA นำโดย นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) จัดหนักผู้บริหารชุดใหญ่ครบทีมเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อเร็วๆนี้

โดยสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและแผนพัฒนาธุรกิจในปี 2562 ที่มั่นใจว่าจะสร้างความเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ถือเป็นการพบผู้ลงทุนครั้งแรกของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าร่วมฟังสนทนาจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก จนทางทีมผู้บริหารสัญญาว่าจะมาพบปะนักลงทุนในกิจกรรมนี้อีกแน่นอน

คำค้น