สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 77.91 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 77.91 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 6 405,645 77,909 192.06
KBANK 3 257,300 49,144 191
CPALL 1 426,400 32,993 77.38
BBL 2 152,100 32,017 210.5
PTTGC 2 448,400 31,556 70.38
JAS 1 5,500,000 31,350 5.7
PTTEP 2 133,200 17,580 131.98
PTT 1 273,600 13,167 48.12
TOA-F
2 400,000 12,550 31.38
TDEX 1 1,000,000 10,900 10.9
CENTEL
1 200,000 8,725 43.62
IVL 1 134,000 6,543 48.82
BGRIM 1 149,000 4,989 33.48