SISB ย้ายบ้านใหม่เข้าเทรดใน SET

SISB ย้ายบ้านใหม่เข้าเทรดใน SET เมื่อเร็วๆ นี้

คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB พร้อมกับ คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องในโอกาส SISB ได้ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น