MCS คว้างานผลิตเหล็กโครงการ “Shibuya station” หนัก 2.56 หมื่นตัน

MCS คว้างานผลิตเหล็กโครงการ Shibuya station redevelopment project จาก Kajima Corporation Co, Ltd. หนัก 2.56 หมื่นตัน

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MCS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทฯช่วยแจ้งความคืบหน้าของการรับงานเพิ่มเติมจาก Baclog ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯได้เซ็นต์สัญญารับจ้างผลิตงานโครงการ Shibuya station redevelopment project จาก Kajima Corporation Co, Ltd. น้ำหนัก 25,623 ตัน สำหรับมูลค่าโครงการยังไม่สามารถระบุได้ โดยมีระยะเวลาผลิต มิ.ย.62-พ.ค.63 (ทั้งนี้บริษัทยังไม่รวมงานเพิ่มเติมในภายหลัง)

คำค้น