สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 331.16 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPF มูลค่าสูงสุด 331.16 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPF 1 12,208,800 331,164 27.12
VGI 1 20,000,000 188,078 9.4
VGI06C1904C 1 19,555,000 172,295 8.81
VGI23C1911A 2 100,000,000 166,740 1.67
DELTA 6 2,050,000 152,662 74.47
TOA-F 1 4,000,000 125,500 31.38
PTTGC 5 1,150,000 79,569 69.19
TCAP <XD>
4 974,300 50,977 52.32
BBL 1 164,200 33,333 203
BLAND 2 17,000,000 27,200 1.6
RATCH 1 395,700 24,632 62.25
IVL
3 360,000 16,945 47.07
SPRC 1 776,600 8,232 10.6
TMB
1 3,614,400 7,301 2.02
LH
1 600,000 6,480 10.8
BDMS 1 250,000 6,375 25.5
BBL-F 2 25,700 5,386 209.58
AOT 1 69,000 4,727 68.5
GULF13C1909A 1 10,000,000 3,575 0.36
KBANK 1 16,800 3,209 191
SMIT 1 600,000 3,000 5
BEC 1 284,400 2,560 9
MCS 1 250,000 1,750 7
RML 1 1,270,800 1,614 1.27
CPF-F 1 36,400 992 27.24
PTG06C1904A 1 81,416,300 814 0.01
BANPU
1 47,900 786 16.4
TOP-F 1 9,000 623 69.24
TOP 1 3,800 263 69.25
AP 1 2,000 16 7.9
SST
1 3,200 15 4.56
PTT-F 1 63 3 48.75