BIZ ขายเครื่องจำลองภาพฉายแสง-เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพ รับเงิน 124.80 ลบ.

BIZ เซ็นสัญญาขายเครื่องจำลองภาพฉายแสง-เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพให้ "โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์" รับเงิน 124.80 ลบ.

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ระบุว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจำลองภาพฉายแสงแบบ 3 มิติ และเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาพ กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โดยมีมูลค่าสัญญา 124.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) มีระยะเวลาของสัญญา 360 วัน

คำค้น