OCEAN รายได้พุ่ง-ต้นทุนลด หนุนผลงานไตรมารส 1/62 พลิกกำไรมาที่ 1.32 ลบ.

OCEAN รายได้พุ่ง-ต้นทุนลด หนุนผลงานไตรมารส 1/62 พลิกกำไรมาที่ 1.32 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 2.79 ลบ.

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว พลิกมีกำไร เนื่องจาก รายได้จากการขายและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 84.85 ล้านบาท เป็น 87.08 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 2.23 ล้านบาท คิดเป็น 2.63% เป็นผลจากบริษัทมีนโยบายในการวางแผนการจัดหาสินค้ารุ่นใหม่ๆ มาจำหน่ายแทนสินค้ารุ่นเก่าที่ไม่ได้รับความนิยมในตลาด จึงทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้น

ขณะที่ต้นทุนขายและบริการลดลง 10% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้หยุดการผลิตและมีการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จึงทำให้ไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาในทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทได้ดำเนินการขายสินค้าบางส่วนที่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าฯเมื่อปีที่แล้ว จึงเกิดการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าฯ ทำให้มูลค่าต้นทุนขายลดลงเป็นจำนวน 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ รายได้จากการขายและบริการ ธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มของบริษัท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นจำนวนเงิน 354.02 ล้านบาท คิดเป็น 100% เนื่องจากธุรดิจดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2561

ทั้งนี้ ภาพรวมของบริษัทซื้อขายน้ำมันปาล์มสามารถทำกำไรสุทธิได้ 1.76 ล้านบาท ซึ่งในขณะเดียวกัน ธุรกิจก็อกน้ำมีผลขาดทุนสุทธิ 0.41 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มมีการดำเนินการในทิศทางที่ดี

คำค้น