TITLE ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

TITLE ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพบางนา เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. เมื่อเร็วๆนี้

คุณสุวิช ล่ำซำ (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณเด่นดนัย หุตะจูฑะ (ที่3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777778 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 10 พ.ค. 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 พ.ค. และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยจัดขึ้น ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพบางนา เลขที่ 333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น