ก.ล.ต. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล

ก.ล.ต. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ร่วมด้วย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ก.ล.ต. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

คำค้น