HANA โดนพิษเงินบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดกำไรไตรมาส 1/62 วูบ 45%

HANA โดนพิษเงินบาทแข็ง-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดกำไรไตรมาส 1/62 วูบ 45% มาที่ 303.25 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 533.44 ล้านบาท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวกำไรลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาส 1/62 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/61 และค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงไตรมาส 4/61 ที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขึ้นต้นในไตรมาส 1/62

คำค้น