สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EKH มูลค่าสูงสุด 132 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EKH มูลค่าสูงสุด 132 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EKH 14 20,000,000 132,000 6.6
CPN-F 1 1,717,000 124,697 72.62
SCC-F 1 206,400 95,150 461
TU
2 4,950,800 92,085 18.6
PTT 2 944,300 44,910 47.56
DELTA 1 600,000 39,600 66
SAWAD
1 774,800 38,643 49.88
WP 1 4,000,000 20,000 5
BEAUTY
2 3,500,000 16,140 4.61
BBL-F 5 60,000 12,480 208
FTREIT 1 879,100 12,044 13.7
INTUCH 1 202,600 11,852 58.5
INTUCH-F 2 200,500 11,729 58.5
IVL 1 200,000 9,425 47.12
EA13C1910A 2 22,500,000 8,966 0.4
AQ <C> 1 1,800,000 47 0.03